Vrijdag-Heeren

De “vrijdag-heeren” zetten een aloude traditie voort: een activiteit alleen voor heren. Immers de sociëteit is oorspronkelijk opgericht als “Heerensociëteit”.

Het gezelschap bestaat thans uit 31 leden. Elke tweede vrijdag van de maand komen zij op de sociëteit bijeen. Zodra de open haard is aangemaakt bespreken de “heeren” de kranten en het wereldnieuws. Na een borrel aan de bar volgt een gezamenlijke lunch. In de zomer bij mooi weer vindt een en ander in de tuin plaats.

De vrijdagsociëteit kent elke maand een andere dagvoorzitter. Sinds enige tijd initieert de dagvoorzitter een topic dat die dag wordt besproken om zo de start van de lunch wat geanimeerder te maken. Op de vierde vrijdag van de maand vindt de “vrijdag-heerenbridge” plaats die ook wordt afgesloten met een lunch.

Belangstellende leden die deel willen nemen, kunnen zich opgeven bij de heer Sieger Greveling.