Contact opnemen

Interesse in lidmaatschap?

Voor informatie over de sociëteit of een lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur, mevrouw Yvonne van Laak, via haar e-mailadres .

Het Aanmeldingsformulier van Sociëteit Harmonie kent een statutair vastgelegde toelatingsprocedure. In het aanmeldformulier staat onder andere dat het kandidaat-lid de namen vermeldt van een drietal referenten die reeds lid zijn van onze sociëteit, die het kandidaat-lid persoonlijk kennen en die van de kandidatuur op de hoogte zijn. Uw aanvraag zal vervolgens door de nieuwe-ledencommissie in behandeling worden genomen.

Het lidmaatschap bedraagt € 175,= per jaar, partners betalen € 125,=.
Sommige subgezelschappen vragen een extra eigen bijdrage.

Sociëteit Harmonie Rotterdam

Westersingel 95
3015 LC Rotterdam

E-mail ons voor nadere informatie:
info@societeitharmonierotterdam.nl

In ons pand is restaurant De Harmonie te bezoeken