C’harmonie

De subvereniging C’harmonie – een mooie combinatie van Charme en Harmonie – is opgericht in het voorjaar van 2018 en richt zich met name op de leden tussen 45 en 65 jaar. De C’harmonie organiseert voor haar leden interessante evenementen, gezellige borrels en diners.
Ook worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd met de overige leden van de sociëteit.
Inmiddels kan de C’harmonie terugkijken op een geslaagde beginperiode. Er is een groeiend aantal leden.

Doelstelling van de C’harmonie is om jongere leden bij elkaar te brengen om zodoende een harmonieus en verrijkend sociëteitsleven op te bouwen. Dit alles in samenwerking met het bestuur van de Harmonie.
In de agenda vindt u een overzicht van de komende activiteiten.

Belangstellende leden die deel willen nemen, kunnen zich opgeven bij mevrouw Nicolien Thooft.