Bridgeclubs

De sociëteit kent drie bridgeclubs. Er zijn twee bridgeclubs (I en II) die om en om op de dinsdagavond (I) en de dinsdagmiddag (II) van de maanden september tot en met mei bridge spelen. Daarnaast wordt door de “Heeren” op de vierde vrijdag van iedere maand gebridged.

Bij bridgeclub I (dinsdagavond) speelt men in een A- en B-lijn.
Bij bridgeclub II (dinsdagmiddag) speelt men in één lijn.
Na het bridgen wordt nog een glas gedronken. (dit geldt voor I en II)

In december organiseren de bridgeclubs gezamenlijk een kerstdrive met diner. In april/mei gevolgd door de slotdrive met diner.

De winnaars van de competitie bij bridgeclub I ontvangen de Gerard Smeekes wisselbeker. Gerard Smeekes was een van de sterke bridgers uit vroegere sociëteitsjaren.
Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid tot het organiseren van bridgelessen.

Belangstellende leden die deel willen nemen, kunnen zich opgeven bij de heer Hans Hage (Bridge I), bij mevrouw Bo Lammers (Bridge II) of bij de heer Leo de Wit (“Heeren”-bridge).