Leesgezelschap

Het leesgezelschap bestaat uit 20 leden en komt zes keer per jaar bijeen om een boek te bespreken. Dit gebeurt op een vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Na afloop wordt gezellig nagepraat met een gezamenlijke lunch in de Sociëteit.

Belangstellende leden die deel willen nemen, kunnen zich opgeven bij mevrouw Anne Marie Camps.