Sociëteit Harmonie Rotterdam

De ALV benoemt een bestuur uit de leden van de vereniging voor een periode van drie jaar.

De ALV benoemt een bestuur uit de leden van de vereniging voor een periode van drie jaar.

Bestuur

Prof. Dr. M.L. (Maarten) Simoons Voorzitter
Y.D.E. (Yvonne) van Laak Secretaris
Drs. A.R. (Arnoud) van Herwijnen Penningmeester
Mr. H.A. (Henk) van Brummen Bestuurder - gebouw
Mr. Drs. E.J.L. (Emile) Bakker Bestuurder - consumabel
M.D.W.H. (Marijke) de Wit-Storimans Bestuurder - evenementen
N.H. (Nicolien) Thooft Bestuurder - evenementen

Nieuwe-ledencommissie

C.C. van Hoeven
Mr. W.H.A. Leonhard-Strien
S.M.M.J. Meeuwis-Cools

Kascommissie

Mr. Z.H. van Dorth tot Medler
Mr. Drs. W.J.A. Lagendaal
Mr. H.A. Oosters

Ereleden zijn zij, die op grond van hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur, door de ALV als zodanig zijn benoemd.

Ereleden zijn zij, die op grond van hun buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur, door de ALV als zodanig zijn benoemd.

Ereleden

Drs. W. van Oortmerssen

Leden van Verdienste zijn zij, die op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd.

Leden van Verdienste zijn zij, die op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd.

Leden van Verdienste

Mr. B.M.R.M. Edelhauser-van Vlijmen
Drs. B.A.M. van Hussen-Brok
Mr. W.H.A. Leonhard-Strien
Mr. F.E. Roos
Dr. J.C.J. Wereldsma