Aanmelding voor de Slot-bridgedrive 2023

De traditionele Slot-bridgedrive is dit jaar op 30 mei a.s. en wordt wederom vergezeld van een 3-gangen menu en diverse drankjes. 

Aanvangstijdstip: 15.30 uur
Locatie: Societeitsgebouw Harmonie

Zie voor verdere info: Nieuwsbrief mei 2023